top of page

Højkol

ark_52881d.jpg

Midt i en skov på toppen af en bakke med udsigt over Salten Langsø ligger Højkol Skovgods. Godset er bygget til Poul Larsen fra F. L. Smidth & Co. og tegnet af Gotfred Tvede. Bjørns Træværk og Restaurering blev hyret til opgaven af to omgange. I første omgang for at restaurere bindingsværket og taget på det ottekantede tårn, som er koblet på godsets nordside. Det efterfølgende år restaurerede vi bindingsværket på en gavl og en høj karnap på vestsiden.    

bottom of page