top of page

Falkensteen buelade 

IMG_1916.JPG

Efter stormen Bodils hærgen i 2013 styrtede halvdelen af denne enestående buelade sammen og efterlod tagkonstruktion og bindingsværk i facaderne totalskadet.
Bjørns Træværk og Restaurering blev hyret af Kopp Sorø til at stå i spidsen for opsnøring og genetablering af ny tagkonstruktion og stoleværker.


Konstruktionen blev udført som kopi af de originaler efter nøje opmålinger.
Spær, grater og skifter blev konstrueret ved hjælp af tre planker, som blev lasket sammen med forskudte samlinger og tapper i endestødene. De tre lag blev efterfølgende samlet med lange håndsmedede søm, som blev vegnet på bagsiden.


Som følge af den buede konstruktion blev alt snøret op én til én.

bottom of page